Mijn kind heeft een rekenachterstand, maar moet wel de Cito maken

Wat doe je als je kind een rekenachterstand heeft en dit jaar de Cito-toets moet maken? Hoe zit dat nu precies? We begrijpen dat veel ouders met die vraag zitten. Daarom willen we er in dit item graag duidelijkheid over verschaffen. We leggen eerst uit wat we onder een rekenachterstand verstaan, daarna vertellen we de achtergrond van Cito en tot slot concluderen we hoe het nu precies zit met die Cito-toets.

Rekenachterstand

Wanneer heeft je kind een rekenachterstand? Kinderen rekenen gedurende acht jaar op de basisschool. Er zijn richtlijnen van wat een kind per jaar moet leren. De diverse leerlijnen worden als volgt ingedeeld:

  • Getalbegrip;
  • Optellen en aftrekken;
  • Delen en vermenigvuldigen;
  • Cijferend rekenen;
  • Hoofdrekenen;
  • Rekenen met breuken, kommagetallen en procenten;
  • Rekenen met tijd en geld;
  • Rekenen met maten en gewichten;
  • Rekenen met een rekenmachine.

Kort gezegd worden deze leerlijnen in acht jaar tijd aangeboden. Getalbegrip begint al in groep 1 en 2, maar breuken worden pas in groep 5 geïntroduceerd en procenten nog later, pas in groep 6. Zoveel verschillende domeinen roepen natuurlijk verschillende vaardigheden op. Het is dus helemaal niet gek dat kinderen hier moeite mee krijgen en een achterstand oplopen.

Vaak is een achterstand in een beginnend stadium prima te ondervangen. De leerkracht signaleert de achterstand, stelt een plan op en voert dat uit. Vaak zal dit voldoende zijn om een kind – dat altijd mee heeft kunnen komen – weer in de trein te krijgen. Er zal wat extra werk worden meegegeven of extra bijles in de school worden gegeven.

Echter, wanneer een kind steeds meer uitval vertoont en niet meer mee kan komen, ongeacht te plannen en de acties van de leerkracht, spreken we van uitval. Kinderen kunnen dan op een andere leerlijn terecht komen of zelfs worden teruggezet in rekenlessen. Een kind dat in groep 7 zit, zou dus in groep 6 de rekenlessen kunnen volgen. Het kan ook zijn dat een kind een fundamentele lijn volgt en dus alleen de vaardigheden aangeleerd krijgt die nodig zijn om op vmbo-bl of kbl te functioneren.

Cito rekenen

De Cito-toetsen houden twee keer per jaar bij hoe een kind scoort. Maar die toetsen worden afgenomen op het niveau van het kind. Een leerling die in groep 7 zit, maar in groep 6 rekent, krijgt de Cito-toetsen van groep 6. Een kind dat in groep 7 rekent en de fundamentele leerlijn volgt, krijgt de toets van groep 7. Maar daar zit het knelpunt, want niet alles uit die toets heeft het kind geleerd. Hetzelfde geldt voor de Cito Eindtoets in groep 8. Kinderen maken die in groep 8, maar kinderen kunnen ook nog rekenen in groep 7.

Voor kinderen die op de fundamentele leerlijn zitten geldt wel dat ze de toets maken van Cito. Deze toetsen zijn zo ingericht dat ze passen bij het niveau. De stof die kinderen niet hebben gemaakt zullen ze lager scoren en dat is dan ook wat de leerkracht te zien krijgt. De stof die zij extra geoefend hebben, zullen zij wel degelijk beter maken. Ook dat ziet de leerkracht. Op die manier is een toets altijd eerlijk en op niveau. Het enige wat niet leuk is, is dat kinderen tijdens de Cito-toets geconfronteerd worden met stof die ze niet kennen.

De Cito-toets heeft als voordeel dat deze in groep 8 wordt afgenomen, in april. Kinderen die op groep 7 niveau rekenen, hebben dan alles gehad wat er in de toets voorkomt. In groep 8 wordt namelijk geen nieuwe stof meer aangeboden. Behalve die laatste twee maanden kan een kind dat op groep 7-niveau rekent dus prima meekomen.

Conclusie

De Cito-toetsen voor rekenen worden op niveau gemaakt. Een kind dat in een niveau lager rekent dan de klas waarin hij zit, zal dus ook een toets van een lager niveau maken. Voor de Cito Eindtoets geldt dat niet, maar dat geeft niet. Kinderen in groep 8 leren geen nieuwe vaardigheden meer en de kinderen die op het niveau van groep 7 rekenen hebben in april de belangrijkste stof ook al doorgenomen. Wat dat betreft zou het voor een kind met een rekenachterstand dus niet lastig hoeven te zijn om de Cito-toets te maken.

Achterstand voorkomen is beter dan genezen

Wil je voorkomen dat je kind een achterstand oploopt? Dan is voorkomen beter dan genezen en zou je kunnen overwegen om het geleerde te trainen. Oefenboeken, zoals de Cito-toets oefenen voor groep 6, zijn daar prima middelen voor. Als ouder houd je een vinger aan de pols en weet je zeker dat je kind bijblijft en niet achter komt te lopen.