Wat zijn de voordelen van een goede Cito trainer?

Cito trainers helpen je om de Cito-toets te oefenen. Je hebt ze in allerlei soorten en maten. Maar wat zijn nu de voordelen van een goede Cito trainer?

En wanneer is het handig om een Cito trainer in  huis te halen?

Cito-toets oefenen

De Cito-toets speelt in het Nederlandse basisonderwijs een cruciale rol. De score van de toets geeft namelijk uitsluitsel over het niveau waarop kinderen zitten. Dit sluit weer aan bij het advies dat eerder werd gegeven voor het voortgezet onderwijs.

Maar het kan zo zijn dat ouders en kinderen niet tevreden zijn met de adviezen van de basisschool. Ze vinden het advies dan vaak te laag en willen hoger instromen.

Door de Cito-toets te trainen is het mogelijk om een hogere score neer te zetten op dit belangrijke moment en zo een hoger advies af te dwingen.

Cito trainer

Een Cito trainer is als het ware een tool die helpt om de Cito-toets van groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden. Een Cito-trainer stelt vragen in dezelfde stijl als in de Cito-toets en door dit vaak te herhalen leren kinderen wennen aan de vraagstelling, maar moeten ze ook gebruik maken van hun kennis en inzicht om vraagstukken op te lossen.

De Cito trainer is vaak een oefenboek met sommen en vragen over taal en studievaardigheden. Kinderen maken uit dit boek een aantal opgaven en kijken dan of ze er beter in kunnen worden.

Voordelen van een goede Cito-trainer

Je zal begrijpen dat een goede Cito trainer ervoor zorgt dat kinderen beter presteren op de Cito-toets en zo dus ook een hoger advies kunnen krijgen. Maar dat is niet het enige voordeel aan het oefenen van de Cito. Er zijn veel meer voordelen te benoemen, zoals:

  • Kinderen scoren ook hoger op de toetsen die ze in de rest van het jaar moeten maken;
  • De vaardigheden die nodig zijn om vraagstukken op te lossen worden goed getraind;
  • Kinderen krijgen meer zekerheid om de toets te maken, omdat ze zelfvertrouwen ontwikkelen;
  • Hiaten in het onderwijs vallen op;
  • Inzicht van kinderen wordt verbeterd.

Is oefenen noodzakelijk?

De vraag of trainen voor de Cito-toets noodzakelijk is, is afhankelijk van de situatie waarin je zit. Wanneer je geen zorgen hebt over de uitslag of het al eens bent met het advies dat de basisschool gegeven heeft, is er niks aan de hand.

Je hoeft dan niet te oefenen. Immers, een lagere score wordt niet alsnog een lager advies. Daar is dus geen actie voor nodig.

Twijfel je echter wel aan het advies of weet je zeker dat dit advies te laag is voor jouw zoon of dochter? Dan is oefenen zeker zinvol, omdat het bijna altijd leidt tot hogere resultaten op de toets zelf.

Goede Cito trainers

Wat zijn nu de kenmerken van goede Cito trainers? Een belangrijk kenmerk is dat een goede Cito trainer de echte toetsen zo goed als nabootst. Het is natuurlijk onmogelijk om de echte Cito-toets te oefenen, maar het is wel mogelijk om zo goed als de Cito te oefenen. De vraagstelling is dus altijd in de vorm van een verhaaltje bij rekenen en je kunt kiezen uit meerdere goede antwoorden. Cito is immers ook meerkeuze.

Een Cito trainer op papier zal vaak meer doen dan een Cito-trainer op de computer, omdat er minder afleiding is, maar ook omdat dit de Cito situatie nog beter nabootst. Dat wil niet zeggen dat een digitale Cito trainer slecht is, het is alleen dat de kwestie anders wordt voorbereid.

Conclusie

De Cito-toets is erg belangrijk voor kinderen in het basisonderwijs. Een goede Cito trainer kan dan ook helpen om deze toets zo goed mogelijk voor te bereiden. Een digitale Cito trainer is minder effectief dan een papieren vorm. Een goede trainer bereidt grondig voor op de typische vraagstelling en biedt voldoende opties om te oefenen.

Voordelen van een Cito trainer zijn het herhalen van de vaardigheden en het kennismaken met de Cito-toets, zoals deze wordt afgenomen. Omdat het trainen van de Cito-toets bijna altijd tot positievere scores leidt, zal het lagere schooladvies alsnog hoger kunnen uitvallen wanneer de Cito-score ook hoger uitvalt.

Er zijn volop mogelijkheden om de Cito-toets te trainen.