Doorstroomtoets

De eindtoets van Cito heet Doorstroomtoets. In dit artikel vertellen we je alles over deze eindtoets.

Wat is de Doorstroomtoets?

De Doorstroomtoets verschilt in wezen niet heel veel van de bestaande Cito-toetsen. Het is een andere naam en dezelfde toets in een nieuw jasje. De Doorstroomtoets wordt wel eerder in het schooljaar afgenomen dan de vorige eindtoets, namelijk al in februari.

De Doorstroomtoets brengt de “doorstroom” in kaart. Anders gezegd wordt er gekeken welke strategieën en vaardigheden kinderen beheersen voor ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

Schooladvies

Ook anders is de weging van de uitslag  van de Doorstroomtoets voor het schooladvies. Alle kinderen in groep 8 ontvangen van tevoren een schooladvies, dat bepaalt of ze naar het vmbo, de havo of het vwo kunnen gaan. Dit is conform de regels van de oudere Cito-toetsen, waarbij de Romeinse cijfers een indicator zijn voor het niveau.

Het schooladvies is echter nog niet bindend. Pas als de Doorstroomtoets geweest is, kan besloten worden een advies doorslaggevend te laten zijn. Dat betekent dat, indien de Doorstroomtoets hoger wordt gemaakt dan het eerder gegeven schooladvies, een basisschool het schooladvies bij moet stellen naar boven. Dit gebeurt uiteraard in overleg met ouders.

Toch is dit een groot verschil met de vorige Cito-toetsen, waarbij adviezen niet meer aangepast werden.

Taal en rekenen

Intussen is ook in het basisonderwijs doorgesijpeld dat eigenlijk maar twee vakken echt van belang zijn voor een goede start op het voortgezet onderwijs: taal en lezen. Maar vergis je niet, want deze vakken bevatten tal van andere domeinen.

Rekenen gaat dieper in op getallen, getalbegrip, verhoudingen, breuken, procenten, kommagetallen, maten en gewichten, tijd en geld en ruimtelijk inzicht.

Taal splitst zich op in begrijpend lezen en taalverzorging, waarbij taalverzorging feitelijk spelling betreft. Zowel werkwoorden als categoriewoorden worden getoetst op de Doorstroomtoets.

Duur en afname

De Doorstroomtoets wordt over twee ochtenden verspreid. Scholen zijn vrij om de toets digitaal of op papier af te nemen. De meeste scholen kiezen voor een papieren versie.

Aanbieders

Los van Cito, die in feite namens de overheid een toets ontwikkeld heeft, zijn er ook andere aanbieders van de Doorstroomtoets, zoals de IEP Doorstroomtoets. Welke Doorstroomtoets de school ook kiest, het komt allemaal op hetzelfde neer.

Voorbereiden op de Doorstroomtoets

Is het nu handig om kinderen voor te bereiden op de Doorstroomtoets of niet? Ja en nee. Wanneer het je intentie is om kinderen voor te bereiden op deze toets en zo een hoger advies af te dwingen, is het antwoord nee. Een kind zal immers harder moeten werken om dit advies ook gedragen te houden op het voortgezet onderwijs.

Doorstroomtoets oefenen

Wanneer het je bedoeling is je kind een zo goed mogelijk  beeld van zichzelf te geven tijdens de werkelijke afname van de Doorstroomtoets, is het zeker aan te bevelen de Doorstroomtoets te oefenen. De vraagstelling is namelijk heel anders dan kinderen kennen van methodetoetsen. Ook wordt duidelijk de lange termijn en niet de korte termijn getoetst. Het kan dus geen kwaad om een en ander aan kennis nog eens op te frissen.

Een ander veel genoemd voordeel van oefenen voor de Doorstroomtoets wordt gevonden in de stress die kinderen, ondanks alle inspanningen van Cito zelf, scholen en ouders, voor toetsen ervaren. Door te oefenen hebben ze het idee de stof al een beetje tot zich genomen te hebben en gaan zij veel rustiger een toetsdag in.

Samengevat

De Doorstroomtoets is de eindtoets die kinderen in groep 8 maken. De score kan nog verschil maken voor het advies dat eerder werd gegeven. Taal en rekenen zijn de hoofddomeinen, opgesplitst in kleinere vakken, zoals spelling, begrijpend lezen, rekenen met verhoudingstabellen en tijd en geld. De Doorstroomtoets kan geoefend worden om stress en spanning tegen te gaan of om hiaten weg te werken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *